Tel: +421 911 / 289 790

Nakladanie s odpadmi

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a priamo spolupracujeme so spoločnosťami zaoberajúcimi sa zhodnocovaním alebo zneškodňovaním odpadu.

Likvidujeme všetky bežné odpady, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Odpady, ktoré nie je možné ďalej zhodnotiť alebo zneškodniť, prepravujeme na naše zmluvné skládky. O odpadoch a možnostiach nakladania s nimi Vám radi poskytneme informácie na našich telefónnych číslach alebo mailovej adrese p-k@p-k.sk .

Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Naša spoločnosť zabezpečuje zber rôznych druhov odpadov a ich spracovanie na ďalšie zhodnotenie, zneškodnenie alebo skládkovanie. Prostredníctvom zmluvných partnerov sa môžeme podielať na ekologickom zhodnotení alebo zneškodnení nebezpečných odpadov. Súčasne poskytujeme odber rôznych druhov odpadov priamo u Vás, ich prepravu na miesto zhodnotenia, zneškodnenia alebo skládkovania v zmysle platnej legislatívy (ADR, sprievodný list nebezpečného odpadu, atď.).

Mitsubishi kontajner hákový ( 2 m3, 8 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Stavebný odpad – čistý do 2,5 t = stavebný odpad čistý 2 m3 120,00 € 144,00 € 20,00 € + DPH
Objemový odpad do 2,5 t = objemový odpad 8 m3 190,00 € 228,00 € 70,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 2,5 t = bio odpad – zelený odpad 8 m3 120,00 € 144,00 € 35,00 € + DPH
Drevo stavebné do 2,5 t = Drevo stavebné 8 m3 120,00 € 144,00 € 15,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý:
2 m3 do 2,5 t stavebný odpad čistý
120 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad ::
8 m3 do 2,5 t objemový odpad
190 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
Bio odpad – zelený odpad:
8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad
120 € + DPH ( 35 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
8 m3 do 2,5 t Drevo stavebné
120 € + DPH ( 15 € + DPH/ tona naviac )

 

Korýtkový kontajner - reťazový ( 5 m3, 7 m3, 8 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Stavebný odpad – čistý do 6 t = stavebný odpad čistý 7 m3 150,00 € 180,00 € 20,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý do 5 t = stavebný odpad čistý 5 m3 130,00 € 156,00 € 20,00 € + DPH
Objemový odpad do 4 t = objemový odpad 7 m3 290,00 € 348,00 € 70,00 € + DPH
Objemový odpad do 3 t = objemový odpad 5 m3 230,00 € 276,00 € 70,00 € + DPH
Zmiešaný odpad do 4 t = zmiešaný odpad 5 m3 290,00 € 348,00 € 70,00 € + DPH
Zmiešaný odpad do 5 t = zmiešaný odpad 7 m3 380,00 € 456,00 € 70,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 2,5 t = bio odpad – zelený odpad 7 - 8 m3 120,00 € 144,00 € 35,00 € + DPH
Drevo stavebné do 4 t = Drevo stavebné 7 - 8 m3 120,00 € 144,00 € 15,00 € + DPH
Zemina výkopová do 6 t = zemina výkopová 5 m3 130 ,00 € 156,00 € 20,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý:
7 m3 do 6 t stavebný odpad čistý
150 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )
5 m3 do 5 t stavebný odpad čistý
130 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad :
7 m3 do 4 t objemový odpad
290 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
5 m3 do 3 t objemový odpad
230 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
Zmiešaný odpad :
5 m3 do 4 t zmiešaný odpad
290 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
7 m3 do 5 t zmiešaný odpad
380 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
Bio odpad – zelený odpad:
7 – 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad
120 € + DPH ( 35 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
7 – 8 m3 do 4 t drevo stavebné
120 € + DPH ( 15 € + DPH/ tona naviac )
Zemina výkopová:
5 m3 do 6 t zemina výkopová
130 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )

 

Veľkokapacitný kontajner - hákový ( 13 m3, 26 m3, 30 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Bio odpad – zelený odpad do 4 t = bio odpad – zelený odpad 13 m3 220,00 € 264,00 € 35,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 5 t = bio odpad – zelený odpad 26 m3 230,00 € 276,00 € 35,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 6 t = bio odpad – zelený odpad 30 m3 270,00 € 324,00 € 35,00 € + DPH
Drevo stavebné do 4 t = Drevo stavebné 13 m3 170,00 € 204,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 5 t = Drevo stavebné 26 m3 190,00 € 228,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 6 t = Drevo stavebné 30 m3 210,00 € 252,00 € 30,00 € + DPH
Objemový odpad do 4 t = objemový odpad 13 m3 310,00 € 372,00 € 70,00 € + DPH
Objemový odpad do 5 t = objemový odpad 26 m3 390,00 € 468,00 € 70,00 € + DPH
Objemový odpad do 6 t = objemový odpad 30 m3 470,00 € 564,00 € 70,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad:
13 m3 do 4 t bio odpad – zelený odpad
220 € + DPH ( 35 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 5 t bio odpad – zelený odpad
230 € + DPH (35 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 6 t bio odpad – zelený odpad
270 € + DPH (35 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
13 m3 do 4 t drevo stavebné
170 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 5 t drevo stavebné
190 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 6 t drevo stavebné
210 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad:
13 m3 do 4 t objemový odpad
310 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 5 t objemový odpad
390 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 6 t objemový odpad
470 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )

O nás

 

Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz a likvidácia odpadov, likvidácia azbestu a prenájom kontajnerov na odpad. Likvidujeme stavebný odpad, odpad z výrobnej a priemyselnej činnosti a všetky bežné odpady z domácnosti.

Odvoz odpadu Bratislava

P+K s.r.o. - centrála

  • 48.175114,17.142815
  • Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
  • 0911/289 790 - dispečing